Om oss

Vi anstränger oss lite mer

Vi är två personer på företaget med rötterna i tryckeribranschen. Med åren har vi arbetat både på tryckeri och reklambyråer och tillsammans har vi en gedigen erfarenhet från den grafiska branschen. Med våra kunders önskemål och krav, samt vår egen drivkraft har vi utvecklats till dem vi är idag. Ett företag som skapar långsiktiga och lönsamma affärer för både våra kunder och vår egen verksamhet.


Vi skalar upp resurserna efter behov

Vi kan produktion och håller alltid en hög kvalitet men att vi använder aldrig mer resurser än jobbet kräver. På så sätt skiljer vi oss från den traditionella reklambyrån. En person tar emot jobbet och beroende på projektets omfattning skalar vi sedan upp resurserna efter behov. Det betyder att vi kapar flera onödiga kostnader i projekten. Vi har ett nära och väl inarbetat samarbete med flera tryckerier och andra leverantörer, vilket innebär att vi har kontroll över hela produktionen från idé till färdig lösning.